Felling av alle trær.
Klatring, demontering og felling utføres sikkert, med fokus på omgivelsene.
Demontering av trær over tak.
Kapping og rydding av kvist og kubber etter ønske.